Xử lý lỗi không tạo được cơ sở dữ liệu trong SQL

Xử lý lỗi không tạo được cơ sở dữ liệu trong SQL

      Để xử lý lỗi không tạo được cơ sở dữ liệu trong SQL anh/chị phải hiểu rõ rằng các phiên bản mới của Windows việc đặt quyền ở ổ C rất chi tiết, chính vì vậy khi cài SQL không để ý sẽ dẫn tới tạo cơ sở dữ liệu không được, cách khắc phục rất đơn giản là khi cài đặt đến màn hình hỏi đặt mật khẩu hay để mặc định thì anh/chị phải chọn đặt mật khẩu thì sẽ hết trường hợp lỗi trên, mọi chi tiết cần tư vấn xin  0905 350 389