Video hướng dẫn thay đổi Logo Phuphat.obj

Video hướng dẫn thay đổi Logo Phuphat.obj

Video hướng dẫn thay đổi Logo Phuphat.obj

 

MÔ TẢ THAY ĐỔI LOGO 

 

   Mỗi khi phần mềm được cài đặt đa số mọi người hay nhờ những người cài đặt thay đổi cho Logo, nhưng đôi khi nhân viên cài đặt quên thì Anh/chị có thể tự thay đổi Logo của mình bằng cách xem video ở trên hoặc làm theo các bước sau:

 

1. Thay trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Phuphat.obj

Bước 2: Di chuyển chuột tới menu Báo cáo

Bước 3: Di chuyển tới "Ảnh báo cáo", nhấn chuột trái màn hình hiển thị

Bước 4: Mở Excel lên

Bước 5: Chèn Files ảnh vào Files Excel (Ảnh 1)

Bước 6: Copy files ảnh ở bên màn hình báo cáo sang Excel (Ảnh 2)

Bước 7: Chỉnh sao cho Ảnh 1 tương ứng kích thước Ảnh 2

Bước 8: Xóa ảnh trên màn hình "Ảnh báo cáo", sau đó copy Ảnh 1 và Paste vào màn hình "Ảnh báo cao"

Bước 9: Chọn bước lưu-> Kết thúc.

 

2. Thay bằng mở phần mềm Microsoft Office

Bước 1: Vào thư mục C:\Programs Files (x86)\Phu phat Traiding., LTD\Phuphat.obj

Bước 2: Chọn thư mục Logo

Bước 3: Mở Files Logo.xml bằng Word.

Bước 4: Mở Excel lên

Bước 5: Chèn Files ảnh vào Files Excel (Ảnh 1)

Bước 6: Copy files ảnh ở bên màn hình Word sang Excel (Ảnh 2)

Bước 7: Chỉnh sao cho (Ảnh 1) tương ứng kích thước (Ảnh 2)

Bước 8: Xóa ảnh trên màn hình Word, sau đó copy Ảnh 1 và Paste vào màn hình Word

Bước 9: Chọn bước nút Save hoặc dùng tổ hợp phím Ctr+S