Không kết nối được máy chấm công

Không kết nối được máy chấm công

Không kết nối được máy chấm công có các nguyên nhân giúp anh/chị có cái nhìn tổng thể để giải quyết, khắc phục một cách nhanh nhất tránh hệ thống chấm công không bị gián đoạn.

Trước tiên anh/chị lên tham khảo tài liệu này: Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chấm công

Không thể kết nối máy chấm công có các nguyên nhân sau:

1. Máy chấm công chưa được bật

2. Máy chấm công chưa được cắm dây (usb, mạng)

3. Cấu hình chưa đúng để phần mềm hiểu (cấu hình domain, hoặc địa chỉ IP không đúng)

4. Phần mềm chưa cài dll hỗ trợ kết nối máy chấm công

 

 GIAO DIỆN PHẦN MỀM CHẤM CÔNG PHÚ PHÁT

 

Với 4 nguyên nhân trên chắc chắn anh/chị có thể xử lý tốt, tránh cho việc theo dõi chấm công bị gián đoạn. Nếu anh/chị cần xử lý chi tiết xin gọi tới 0905350389 để được hỗ trợ trực tiếp