Cách quản lý Spa hiệu quả

Cách quản lý Spa hiệu quả

Cách quản lý Spa hiệu quả
     Để quản lý Spa hiệu quả thì người quản lý sẽ phải bao quát được các vấn đề như sau:


1. Cách tuyển chọn được đội ngũ nhân viên phù hợp với công nghệ.
2. Nâng cấp thường xuyên dịch vụ spa theo đối tượng.
3. Đào tạo liên tục đội ngũ kinh doanh, marketing, kĩ thuật viên để thay thế.
4. Quy chế chăm sóc Khách hàng đến và quay lại đều đặn, có phản hồi.

5. Phần mềm hỗ trợ cho các vấn đề trên.


     Để quản lý Spa hiệu quả với 5 vấn đề được nêu trên, đa số người chủ  Spa sẽ thuê người đã làm quản lý (Spa) đồng thời sẽ có được cách, phương thức, mẫu biểu... của các vấn đề 1,2,3,4 và mục 5 sẽ phụ thuộc vào người quản lý quyết định. Nhưng đối với mục 5 này nếu dùng phần mềm Phú Phát sẽ đảm bảo được tất cả các yêu cầu của người quản lý cũng như nhân viên tiếp cận, sử dụng một cách dễ dàng.

 

 

    Phần mềm Beauty & Spa của Phú Phát hỗ trợ tốt cho các bộ phận quản lý, kế toán, nhân viên chăm sóc khách hàng một cách rất hiệu quả cao và chuyên nghiệp, từ khâu tư vấn, chăm sóc, chiết khấu, thu/chi, công nợ...rất chi tiết. Anh/chị có thể xem tại: Phần mềm SpaMr. Nam